PHYSIS Ingredients

Η Physis Ingredients είναι μια οικογενειακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017, ως θυγατρική της Ορίζων Α.Τ.Ε. Παράλληλα με τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της ενέργειας για περισσότερα από 25 χρόνια, η Ορίζων Α.Τ.Ε. επέλεξε να επενδύσει και στον αγροδιατροφικό τομέα, σε μια εποχή όπου διαφαίνονταν οι μεγάλες προοπτικές του κλάδου. Έτσι, δημιουργήθηκε η Physis Ingredients.

Η επιχείρηση, θέλοντας να αξιοποιήσει την πλούσια Ελληνική χλωρίδα, εστιάζει το ενδιαφέρον της σε Ελληνικά ενδημικά είδη και προσβλέπει στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από αυτά. Ξεκίνησε με συμβολαιακές καλλιέργειες αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, ενώ σύντομα επέκτεινε το ενδιαφέρον της και σε καρπούς με ισχυρές βιοδραστικές ιδιότητες.  Επιπλέον, η επιχείρηση επενδύει σημαντικά στην έρευνα ώστε να πιστοποιεί επιστημονικά τη δράση των προϊόντων της.

Η Physis Ingredients εγγυάται για την ποιότητα των προϊόντων της, προσφέρει λύσεις και αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη – προμηθευτή των βιομηχανιών στον κλάδο των φυσικών πρώτων υλών.